Makseteenused ja e-raha

Analüüs, tegevus ja suhted FI-ga

Kui sinu tegevusel võib olla e-raha või makseteenuse tunnuseid, on oluline riskid tuvastada ja maandada need võimalikult kiiresti.

Saame teha õigusliku analüüsi tuvastamaks, kas tegevus võib kaasa tuua vajaduse taotleda tegevusluba. Kui võib tekkida vajadus tegevusloa järele, siis analüüsime alternatiivseid lahendusi.

Alternatiivsete lahenduste puudumisel koostame dokumentatsiooni tegevusloa saamiseks ning juhime kogu protsessi.

Kui tegevus allub Finantsinspektsiooni järelevalvele, aitame korraldada tegevust selliselt, et see oleks kooskõlas Finantsinspektsiooni järelevalve praktikaga.