M&A

From Thought to Closing

Äri omandamine ja müümine on protsess, mis nõuab põhjalikku planeerimist ning positsiooni kindlustamist. Saame sind abistada kogu protsessi vältel alates idee tekkimisest kuni tehingu lõpuleviimiseni ning hiljem eesmärkide elluviimisel.

Omame kogemust kõikides tehingu etappides:

  • Tehingu struktuuri valik
  • Potentsiaalsete huvilistega kontakteerumine
  • Konfidentsiaalsuse küsimused
  • Kavatsuste protokoll
  • Due diligence
  • SPA
  • SHA
  • CP-s
  • Closing
  • Post closing.