Karistusõigus

Majandusalased ja ametialased süüteod

Nõustame äriühinguid ja füüsilisi isikuid eelkõige ametialastes ja majandusalastes süütegudes. 

Meie vandeadvokaat Marek Herm omab nimetatud valdkonnas mitmekülgset kogemust.