Rääkisime Saaremaal omakapitali maksustamisest

Saaremaa maksuseminar 25.01.2017: Väljamaksed osanikele & Negatiivne omakapital

Järjekordne majandusaasta on lõppenud ning viimane aeg on mõelda, kuidas kajastada raamatupidamises osanikele antud laene, kuidas taastada negatiivset omakapitali või jaotada tekkivat kasumit. 

Kuna nende toimingute teostamiseks on mitmeid erinevaid variante, on mõistlik need läbi kaaluda ja valida endale just kõige sobilikum. Eelnevast lähtudes panime kokku programmi, mille käigus käsitlesime kõiki võimalusi ja riske, mis haakuvad osanikele tehtud väljamaksetega, kasumi jaotamisega või negatiivse omakapitali taastamisega.

ATTELA Advokaadibüroo poolt korraldatud Saaremaa maksuseminar leidis aset 25.01.2017.

Koolitusel tulid käsitlemisele järgmised teemad:

 • Väljamaksed osanikele.
 • Dividendid.
 • Laenud osanikele.
 • Omakapitali väljamaksed.
 • OÜ-tamine ja sellega tekkivad riskid ning lahendused.
 • Väljamaksete kajastamine.
 • Kassa ja sellega seonduvad riskid.
 • Negatiivne omakapital ja selle mõju.
 • Negatiivse omakapitali taastamine.
 • Efektiivne omakapitali struktureerimine.
 • Vabatahtliku reservi loomine omakapitali koosseisu.
 • Allutatud laenu (ja muude laenude) kajastamise võimalused omakapitali koosseisus (IFRS ja Hea Tava).