Best Lawyers™ tunnustas ATTELA Advokaadibüroo 5 eksperti

Vanim ja tunnustatuim õigusalane eksperthinnanguid andev rahvusvaheline väljaanne The Best Lawyers™ 2017-2018 tunnustas viite ATTELA Advokaadibüroo eksperti.

The Best Lawyers™ valis vandeadvokaadi Kaspar Lind aasta advokaadiks haldusõiguse valdkonnas ning vandeadvokaadi Marek Herm aasta advokaadiks maksuõiguse valdkonnas.

Lisaks tunnustati vandeadvokaati Kaspar Lind maksuõiguse, haldusõiguse ja kohtuvaidluste valdkondades. Vandeadvokaate Marek Herm, Marko Saag ja maksunõustajat Ivo Raudjärv tunnustati kui parimaid asjatundjaid maksuõiguse valdkonnas. Vandeadvokaat Cardo Soosaar sai tunnustuse kohtuvaidluste valdkonnas.

The Best Lawyers™ hindab, annab Eesti advokaatide hinnangute ja tagasiside põhjal soovitused ning toob välja valdkonnad, milles konkreetne advokaat on eriti pädev. Äramärkimine The Best Lawyers™ väljaandes on nii klientide kui õigusspetsialistide seas kõrgelt hinnatud. Kolme aastakümne vältel on The Best Lawyers™ nimekirjad teeninud erialaste professionaalide, meedia ja avalikkuse austuse, olles ülemaailmselt õigusalaste tunnustuste üks usaldusväärseim ja erapooletuim allikas.