Kuidas me töötame

Avatus, ausus, tarkus ja to the point

Me peame oma kolleege ja nende heaolu niisama tähtsaks kui klientide rahulolu.

Seetõttu oleme me endale lubanud, et:

  • Kõik meil töötavad inimesed arenevad pidevalt ning omandavad uusi kogemusi.
  • Kolleegid saavad ennast täiendada Eestis ja välisriikides.
  • Me ei diskrimineeri kedagi rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Meil on selle üle hea meel, kui meie meeskonnas on erineva taustaga inimesi.
  • Kui sa liitud meie meeskonnaga, lepime koheselt selgelt kokku ülesannetes, vastutuses ja edasistes arenguvõimalustes, et midagi ei jääks segaseks.
  • Kontoris võid oma murega astuda julgelt kolleegi tuppa ja ta leiab sinu jaoks aega.
  • Teeme omalt poolt kõik, et sinu palk tõuseks igal aastal.